Ex protection type

Min. Medium temperature

Max. Medium temperature

Max. medium pressure

Power supply voltage

Min. Measuring range

Max. Measuring range

Housing material

Accuracy

Output

Properties of the measured medium

Ingress protection

Thương hiệu

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » cảm biến siêu âm đo mức chất rắn

Chưa có sản phẩm nào


Chưa có sản phẩm nào
Chưa có sản phẩm nào