ATEX approval

Max. Medium temperature

Power supply voltage

Max. Measuring range

Housing material

Transducer/probe material

Output

Ingress protection

Thương hiệu

Sale 1
Sale 2
Sale 3

Đại lý độc quyền

Khách hàng tiêu biểu

Sản phẩm » Cảm biến siêu âm đo mức chất lỏng

Chưa có sản phẩm nào


Chưa có sản phẩm nào
Chưa có sản phẩm nào